קרנות סיוע

קרן פיטסבורג לעסקים באזור כרמיאל – משגב

שם מקור ההלוואה אופי העסק סכום הלוואות מקסימלי בטחונות נדרשים (מקסימום) ערבות נדרשת מחזור מכירות שנתי נדרש (מקסימלי באלפי ₪) תקופת החזר מקסימלית (שנים) מספר חודשים גרייס מירבי (תשלומי ריבית בלבד) עמלות ביצוע ריבית
קרן פיטסבורג לעסקים באזור כרמיאל - משגב הסוכנות היהודית כלל בעלי העסקים באזור כרמיאל ומ.א. משגב 400,000 6 12 פריים + 1.5%

גובה ההלוואה

מסלול השקעות: עד 400,000 ₪ (במסלול זה ניתן לכלול הון חוזר עד לסכום של 250,00 ש"ח)

מסלול הון חוזר לפיתוח: סכום הלוואה מקסימלי של 250,000 ₪

למי מתאימה ההלוואה?

הקרן מיועדת לכלל בעלי העסקים באזור כרמיאל ומועצה אזורית משגב

 

משך זמן

6 שנים (72 חודשים עם אפשרות ל-12 חודשי גרייס)

תנאים כלליים

 

 

תיאור כללי

הקרן מיועדת לבעלי העסקים באזור כרמיאל ומועצה אזורית משגב. הגוף המממן הינו קהילת פיטסבורג והבנק מלווה הינו בנק אוצר החייל. עבור עסק חדש נדרשת השקעת הון עצמי מצד היזם וכן העמדת בטחונות מספקים.

מעוניינים בפרטים נוספים?