הלוואות בנקאיות

קרן BDI – קרן פועלים לעסקים

שם מקור ההלוואה אופי העסק סכום הלוואות מקסימלי בטחונות נדרשים (מקסימום) ערבות נדרשת מחזור מכירות שנתי נדרש (מקסימלי באלפי ₪) תקופת החזר מקסימלית (שנים) מספר חודשים גרייס מירבי (תשלומי ריבית בלבד) עמלות ביצוע ריבית
קרן BDI - קרן פועלים לעסקים בנק הפועלים עסק קטן; עסק בינוני 3,000,000 25% ערבות אישית של הבעלים 5 12 פטור מעמלת הקצאת בטוחה + הנחה של 70% בעמלת עריכת מסמכים פריים + ריבית מקובלת להלוואות מסוג זה

גובה ההלוואה

עד 500,000 ש"ח עבור עסק בהקמה או עבור עסק בעל מחזור עסקי שנתי של עד 5 מיליון ש"ח.

עד 10% (יצואנים - עד 12%) או עד 2 מיליון ש"ח ממחזור המכירות השנתי בשנה הקודמת עבור עסקים עם מחזור עסקי שנתי של 5 מיליון ש"ח עד 25 מיליון ש"ח.

עד 10% (יצואנים - עד 12%) או עד 3 מיליון ש"ח ממחזור המכירות השנתי בשנה הקודמת עבור עסקים עם מחזור עסקי שנתי של עד 25 מיליון ש"ח עד 50 מיליון ש"ח.

למי מתאימה ההלוואה?

עסקים קטנים בעלי מחזור מכירות שנתי של עד 25 מיליון ש"ח ועסקים בינוניים בעלי מחזור מכירות שנתי של עד 50 מיליון ש"ח.

משך זמן

עד 6 שנים (72 חודשים עם 12 חודשי גרייס)

תנאים כלליים

ריבית: פריים + ריבית שתיקבע ע"י הבנק

בטחונות: ערבות בעלים

הטבות בעמלות: פטור מעמלת הקצאת בטוחה + הנחה של 70% מעמלת עריכת מסמכים

 

תיאור כללי

בבנק הפועלים רואים בחשיבות עליונה תמיכה וקידום צמיחה והתפתחות של עסקים קטנים

ההלוואה תינתן למטרות הבאות:

  1. השקעה - הרחבת עסק ופיתוחו
  2. הון חוזר - מיועד לתפעול השוטף
  3. הקמת עסק חדש

מעוניינים בפרטים נוספים?