קרנות סיוע

קרן פדרציית ניו יורק לטיפוח יזמות בירושלים וסביבתה

שם מקור ההלוואה אופי העסק סכום הלוואות מקסימלי בטחונות נדרשים (מקסימום) ערבות נדרשת מחזור מכירות שנתי נדרש (מקסימלי באלפי ₪) תקופת החזר מקסימלית (שנים) מספר חודשים גרייס מירבי (תשלומי ריבית בלבד) עמלות ביצוע ריבית
קרן פדרציית ניו יורק לטיפוח יזמות בירושלים וסביבתה הסוכנות היהודית יזמים ובעלי עסקים קיימים בירושלים ובמטה יהודה 400,000 30% 6 12 פריים + 1.5%

גובה ההלוואה

מסלול השקעות: עד 400,000 ₪ (במסלול זה ניתן לכלול הון חוזר עד לסכום של 250,00 ש"ח)

מסלול הון חוזר לפיתוח: סכום הלוואה מקסימלי של 250,000 ₪

למי מתאימה ההלוואה?

הקרן מיועדת ליזמים ובעלי עסקים המבקשים להקים עסק חדש או להרחיב עסק קיים בירושלים וסביבתה ומטה יהודה. הבנק המלווה הינו בנק אוצר החייל, והקרן מעמידה ערבות שיורית (הינה האחרונה בהליך הגבייה), בגובה של עד כ- 70% מסכום ההלוואה.

תנאים כלליים

6 שנים (72 חודשים עם אפשרות ל-12 חודשי גרייס)

תיאור כללי

הגוף המממן:  מגבית ניו יורק

מעוניינים בפרטים נוספים?