הלוואה בערבות המדינה

Emblem of Israel

הקרן להלוואות בערבות המדינה

שם מקור ההלוואה אופי העסק סכום הלוואות מקסימלי בטחונות נדרשים (מקסימום) ערבות נדרשת מחזור מכירות שנתי נדרש (מקסימלי באלפי ₪) תקופת החזר מקסימלית (שנים) מספר חודשים גרייס מירבי (תשלומי ריבית בלבד) עמלות ביצוע ריבית
הקרן להלוואות בערבות המדינה בנק אוצר החייל עסק בינוני 8,000,000 ייקבעו פרטנית אישית ובן/בת זוג 5 6 פריים + 2%-3.5%

גובה ההלוואה

עד 8 מיליון ש"ח (בהתאם למחזור המכירות השנתי)

למי מתאימה ההלוואה?

עסקים בינוניים בעלי מחזור מכירות שנתי של עד 100 מיליון ש"ח.

ערבויות

אישית ובן/בת זוג

משך זמן

5 שנים (אופציה ל-6 חודשי גרייס)

תנאים כלליים

עמלות:

 • פתיחת תיק בבנק/דמי בדיקה- ישנם בנקים הדורשים תשלום של כ- 150 ₪
 • דמי פתיחה למשרד האוצר בעת הגשת הבקשה- 250 ₪
 • במועד העמדת ההלוואה, הבנק אשר עובד בשיתוף פעולה עם המדינה נדרש לשלם לה עמלת ערבות אשר תלויה בגודל ובהיקף המחזור של העסק הלווה. למעשה, הבנק גובה את תשלום העמלה מהלווה. עמלה זו נעה בין 1-2% מקרן ההלוואה שהוענקה, זאת בהתאם למחזור העסק בשנה הקלנדרית שקדמה ליום הגשת הבקשה

מסלולי ההלוואות האפשריים:

 • שקלית צמודה למדד המחירים לצרכן
 • שקלית לא צמוד
 • צמוד לדולר

בטחונות:

 • עד 25% מגובה ההלוואה המאושרת, בהתאם לגודל העסק
 • במסלול עסקים בהקמה- הלוואה עד 300,000 ₪- 10% מגובה ההלוואה המאושרת
 • יתר הערבות לבנק היא של המדינה

תיאור כללי

הבנק בשותפות עם מיטב דש גמל ופנסיה מציע ללקוחות כל הבנקים אשראי במסגרת הקרן לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה.

 • הלוואות הקרן ניתנות במספר מסלולים המותאמים לגודל העסק ומטרת ההלוואה.
 • במסגרת הקרן יינתן אשראי לעסקים קטנים ובינוניים לכל מטרה עסקית.

שאלות נפוצות

"למה דווקא הקרן להלוואות בערבות המדינה?"

לקרן יש תקופת גרייס של עד 6 חודשים, בה תשולם רק הריבית על ההלוואה. כמו-כן, הריבית אטרקטיבית במיוחד בגלל ערבות המדינה.

מעוניינים בפרטים נוספים?