קרנות סיוע

קרן הגליל – הלוואה להון חוזר

שם מקור ההלוואה אופי העסק סכום הלוואות מקסימלי בטחונות נדרשים (מקסימום) ערבות נדרשת מחזור מכירות שנתי נדרש (מקסימלי באלפי ₪) תקופת החזר מקסימלית (שנים) מספר חודשים גרייס מירבי (תשלומי ריבית בלבד) עמלות ביצוע ריבית
קרן הגליל - הלוואה להון חוזר האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית עסק קיים 160,000 2 ערבים 1 0 עמלת פתיחת תיק של 450 ש"ח + מע"מ; דמי טיפול של 6% לאחר תקופת ההחזר ללא

משך זמן

עד 18 חודשים

תנאים כלליים

 

 

מעוניינים בפרטים נוספים?