קרנות סיוע

קרן בולטימור לפיתוח אשקלון

שם מקור ההלוואה אופי העסק סכום הלוואות מקסימלי בטחונות נדרשים (מקסימום) ערבות נדרשת מחזור מכירות שנתי נדרש (מקסימלי באלפי ₪) תקופת החזר מקסימלית (שנים) מספר חודשים גרייס מירבי (תשלומי ריבית בלבד) עמלות ביצוע ריבית
קרן בולטימור לפיתוח אשקלון הסוכנות היהודית עסק בהקמה או עסק קיים באשקלון 400,000 30% 6 12 פריים + 1.5%

גובה ההלוואה

מסלול השקעות: עד 400,000 ₪ (במסלול זה ניתן לכלול הון חוזר עד לסכום של 250,00 ש"ח)

מסלול הון חוזר לפיתוח: סכום הלוואה מקסימלי של 250,000 ₪

למי מתאימה ההלוואה?

יזמים ובעלי עסיקם המעוניינים להקים עסק חדש או להרחיב עסק קיים באשקלון.

משך זמן

6 שנים (72 חודשים עם אפשרות ל-12 חודשי גרייס)

תנאים כלליים

הקרן מעמידה ערבות שיורית בגובה של עד 70% מסכום ההלוואה המאושרת

מעוניינים בפרטים נוספים?