קרנות סיוע

הקרן לעולה העצמאי

שם מקור ההלוואה אופי העסק סכום הלוואות מקסימלי בטחונות נדרשים (מקסימום) ערבות נדרשת מחזור מכירות שנתי נדרש (מקסימלי באלפי ₪) תקופת החזר מקסימלית (שנים) מספר חודשים גרייס מירבי (תשלומי ריבית בלבד) עמלות ביצוע ריבית
הקרן לעולה העצמאי משרד העלייה והקליטה הקמת עסק חדש 70,000 25% 30% 6 1 מדד + 2%

גובה ההלוואה

עד 70,000 ש"ח

למי מתאימה ההלוואה?

מי זכאי לקרן העולה העצמאי?

  • עולים, אזרחים עולים, תושבים חוזרים, קטינים חוזרים ובני עולים בתקופת הזכאות
  • ליזם יש כישורים מקצועיים מתאימים להפעלת העסק (לעיתים אף נדרש רישיון מקצועי)
  • העסק יהיה מקור פרנסתו העיקרי של היזם והוא יעבוד בו בעצמו.

משך זמן

6 שנים ( 72 חודשים עם שנת גרייס)

תנאים כלליים

  • היזם או בן/בת זוגו לא קיבלו הלוואה מהקרן בעבר.
  • היזם חייב להשקיע בעסק מהונו העצמי

תיאור כללי

המשרד לקליטת העלייה מעמיד קרן להלוואות לעולים יזמים המעוניינים לפתוח או לקדם עסק. הסיוע ניתן באופן חד- פעמי ובנק הפועלים הוא הגוף המלווה.

חשוב לציין, כי ההלוואה העומדת תהפוך למענק מותנה לאחר 3 שנים ממועד קבלת ההלוואה, אם העולה ממשיך להתפרנס מן העסק (מענק מותנה= 17.5% מסך ההלוואה ולא יותר מ-5000 ₪).

מעוניינים בפרטים נוספים?