הלוואה בערבות המדינה

Emblem of Israel

הקרן להלוואות בערבות המדינה

שם מקור ההלוואה אופי העסק סכום הלוואות מקסימלי בטחונות נדרשים (מקסימום) ערבות נדרשת מחזור מכירות שנתי נדרש (מקסימלי באלפי ₪) תקופת החזר מקסימלית (שנים) מספר חודשים גרייס מירבי (תשלומי ריבית בלבד) עמלות ביצוע ריבית
הקרן להלוואות בערבות המדינה בנק מזרחי טפחות עסק קטן 500,000 עד 25% בהתאם לגודל העסק, ללא שש"כ; בהלוואות של עד 300,00 ש"ח - עד 10% 5 6 פריים + 2%-3.5%

גובה ההלוואה

עד 500,000 ש"ח

למי מתאימה ההלוואה?

עסקים קטנים ובינוניים בעלי מחזור מכירות של עד 10 מיליון ש"ח.

ערבויות

אישית ובן/בת זוג

משך זמן

5 שנים (אופציה ל-6 חודשי גרייס)

תנאים כלליים

עמלות:

  • פתיחת תיק בבנק/דמי בדיקה- ישנם בנקים הדורשים תשלום של כ- 150 ₪
  • דמי פתיחה למשרד האוצר בעת הגשת הבקשה- 250 ₪
  • במועד העמדת ההלוואה, הבנק אשר עובד בשיתוף פעולה עם המדינה נדרש לשלם לה עמלת ערבות אשר תלויה בגודל ובהיקף המחזור של העסק הלווה. למעשה, הבנק גובה את תשלום העמלה מהלווה. עמלה זו נעה בין 1-2% מקרן ההלוואה שהוענקה, זאת בהתאם למחזור העסק בשנה הקלנדרית שקדמה ליום הגשת הבקשה

מסלולי ההלוואות האפשריים:

  • שקלית צמודה למדד המחירים לצרכן
  • שקלית לא צמוד
  • צמוד לדולר

בטחונות:

  • עד 25% מגובה ההלוואה המאושרת, בהתאם לגודל העסק
  • במסלול עסקים בהקמה- הלוואה עד 300,000 ₪- 10% מגובה ההלוואה המאושרת
  • יתר הערבות לבנק היא של המדינה

תיאור כללי

מטרת הקרן הינה לעודד הקמה ופעילות של עסקים קטנים ובינוניים בישראל.

ההלוואה מיועדת לצורך מימון הון חוזר, הרחבת עסקים קיימים ופתיחת עסק חדש.  

שאלות נפוצות

"למה דווקא הקרן להלוואות בערבות המדינה?"

לקרן יש תקופת גרייס של עד 6 חודשים, בה תשולם רק הריבית על ההלוואה. כמו-כן, הריבית אטרקטיבית במיוחד בגלל ערבות המדינה.

מעוניינים בפרטים נוספים?