הלוואות בנקאיות

הלוואת גישור למימון פערים בתזרים המזומנים

שם מקור ההלוואה אופי העסק סכום הלוואות מקסימלי בטחונות נדרשים (מקסימום) ערבות נדרשת מחזור מכירות שנתי נדרש (מקסימלי באלפי ₪) תקופת החזר מקסימלית (שנים) מספר חודשים גרייס מירבי (תשלומי ריבית בלבד) עמלות ביצוע ריבית
הלוואת גישור למימון פערים בתזרים המזומנים הבנק הבינלאומי עסק קטן, עסק בינוני או עסק גדול. 50,000 ש"ח ומעלה ייקבעו פרטנית 0 6 ייקבע בהתאם לנתוני העסקה

גובה ההלוואה

החל מ-50,000 ש"ח

למי מתאימה ההלוואה?

הלוואה למימון הפעילות העסקית ומימון פערים בתזרים המזומנים.

משך זמן

6 חודשים שבסופם יחל תשלומי הקרן (תשלומי ריבית החל מהחודש הראשון)

מעוניינים בפרטים נוספים?