הלוואות בנקאיות

הלוואת אוצר לעסקים

שם מקור ההלוואה אופי העסק סכום הלוואות מקסימלי בטחונות נדרשים (מקסימום) ערבות נדרשת מחזור מכירות שנתי נדרש (מקסימלי באלפי ₪) תקופת החזר מקסימלית (שנים) מספר חודשים גרייס מירבי (תשלומי ריבית בלבד) עמלות ביצוע ריבית
הלוואת אוצר לעסקים בנק אוצר החייל עסק קיים לפחות 4 שנים 500,000 25% מראש + בטחונות מתוך הפעילות השוטפת ערבות אישית של הבעלים 5 0 פריים + 2.9%

למי מתאימה ההלוואה?

עסקים קטנים ובינוניים.

משך זמן

עד 5 שנים (60 חודשים)

תנאים כלליים

ריבית: פריים + 2.9%.

עמלת עריכת מסמכים: 50% מהתעריפון.

תנאי סף:

 • מחזור מינימום של החל מ 3- מיליון ₪ בשנה.
 • עסקים בעלי ותק של שלוש שנים לפחות.
 • דו״חות עסקיים המוכיחים איתנות פיננסית, רווחיות, הון עצמי מוחשי מעל 10% .
 • היעדר ש.ש.כ בבנק אחר/מוכנות לרישום ש.ש.כ לבנק
 • תכנית עסקית

 

ביטחונות נדרשים:

 • 25% מראש.
 • ערבות בעלים.
 • ביטחונות מתוך הפעילות השוטפת (שש״כ/שעבוד חייבים/צ'קים לקוחות/רכוש אחר).

 

תיאור כללי

מציע חבילת אשראי לביסוס וצמיחת עסקים.

באמצעות מסגרת כוללת עד לסך של 1 מיליון ש"ח בחלוקה הבאה:

 • 50% מסגרת אשראי להון חוזר (מסגרת חח"ד/ הלוואות לזמן קצר עד 12 חודש).
 • 50% הלווואת לז"א לטווח של עד 60 חודש (חלוקת האשראי להון חוזר ולזמן ארוך בהתאם לפעילות השוטפת שתועבר בחשבון ובהתאם לצרכי הלקוח).

שאלות נפוצות

"מהם תנאי הסף לקבלת ההלוואה?"

תנאי סף:

 • מחזור שנתי מינימלי של 3 מיליון ש"ח
 • עסק בעל ותק של 3 שנים ומעלה
 • דו״חות עסקיים המוכיחים רווחיות
 • הון עצמי מוחשי של מעל ל-10%
 • היעדר ש.ש.כ
 • תכנית עסקית

מעוניינים בפרטים נוספים?