הלוואות בנקאיות

הלוואה לרכישת רכב

שם מקור ההלוואה אופי העסק סכום הלוואות מקסימלי בטחונות נדרשים (מקסימום) ערבות נדרשת מחזור מכירות שנתי נדרש (מקסימלי באלפי ₪) תקופת החזר מקסימלית (שנים) מספר חודשים גרייס מירבי (תשלומי ריבית בלבד) עמלות ביצוע ריבית
הלוואה לרכישת רכב בנק אוצר החייל עסק קיים לפחות 3 שנים 500,000 שעבוד הרכב/משאית מינימום 3,000 ש"ח 5 36 פריים + 1.6%

תנאים כלליים

כדי להיות זכאים להלוואה זו, יש לעמוד בתנאי הסף הבאים: העדר סימונים והתראות, ותק של 3 שנים, מחזור שנתי מינימלי של 3 מיליון ש"ח ורווחיות.

 

מעוניינים בפרטים נוספים?