הלוואות בנקאיות

הלוואה לעובדי מדינה

שם מקור ההלוואה אופי העסק סכום הלוואות מקסימלי בטחונות נדרשים (מקסימום) ערבות נדרשת מחזור מכירות שנתי נדרש (מקסימלי באלפי ₪) תקופת החזר מקסימלית (שנים) מספר חודשים גרייס מירבי (תשלומי ריבית בלבד) עמלות ביצוע ריבית
הלוואה לעובדי מדינה בנק יהב 150,000 15 0 משתנה בהתאם לתכניות

גובה ההלוואה

הלוואה רגילה: עד 10,000 ₪

לחוסכים לדירה ("יהב דיור" או "יהב לדירה"): עד 150,000 ₪ ועד פי 1.5 מסכום החיסכון.

 

למי מתאימה ההלוואה?

עובדי מדינה + עובדי מדינה החוסכים לדירה

משך זמן

עד 15 שנה (נדרש לשעבד את החיסכון)

תנאים כלליים

לחוסכים לדירה ("יהב דיור" או "יהב לדירה"): פריים + 0.9%

 

תיאור כללי

הלוואה ייחודית לעובדי מדינה  שאינם מנצלים את זכאותם להלוואות כלליות בריבית יהב

מעוניינים בפרטים נוספים?