הלוואות בנקאיות

הלוואה למימון שכר לימוד

שם מקור ההלוואה אופי העסק סכום הלוואות מקסימלי בטחונות נדרשים (מקסימום) ערבות נדרשת מחזור מכירות שנתי נדרש (מקסימלי באלפי ₪) תקופת החזר מקסימלית (שנים) מספר חודשים גרייס מירבי (תשלומי ריבית בלבד) עמלות ביצוע ריבית
הלוואה למימון שכר לימוד בנק אוצר החייל 75,000 ייקבעו פרטנית 4 0 פריים + 1.0%

מעוניינים בפרטים נוספים?