הלוואות בנקאיות

הלוואה גמישה לפעילות בתנאי שוק משתנים

שם מקור ההלוואה אופי העסק סכום הלוואות מקסימלי בטחונות נדרשים (מקסימום) ערבות נדרשת מחזור מכירות שנתי נדרש (מקסימלי באלפי ₪) תקופת החזר מקסימלית (שנים) מספר חודשים גרייס מירבי (תשלומי ריבית בלבד) עמלות ביצוע ריבית
הלוואה גמישה לפעילות בתנאי שוק משתנים הבנק הבינלאומי עסק קטן או בינוני 500,000 ייקבעו פרטנית 5 12 ייקבע על פי נתוני העסקה ומאפייני הלקוח

גובה ההלוואה

החל מ-100,000 ש"ח

מעוניינים בפרטים נוספים?