הלוואות בנקאיות

הלוואה בהחזר קבוע

שם מקור ההלוואה אופי העסק סכום הלוואות מקסימלי בטחונות נדרשים (מקסימום) ערבות נדרשת מחזור מכירות שנתי נדרש (מקסימלי באלפי ₪) תקופת החזר מקסימלית (שנים) מספר חודשים גרייס מירבי (תשלומי ריבית בלבד) עמלות ביצוע ריבית
הלוואה בהחזר קבוע בנק לאומי 100,000 7 0 פטור מעמלת טיפול אשראי קבועה

גובה ההלוואה

עד 100,000 ש"ח

משך זמן

עד 7 שנים (84 תשלומים)

מעוניינים בפרטים נוספים?