הלוואות בנקאיות

הטבות לעצמאיים ולבעלי מקצועות חופשיים

שם מקור ההלוואה אופי העסק סכום הלוואות מקסימלי בטחונות נדרשים (מקסימום) ערבות נדרשת מחזור מכירות שנתי נדרש (מקסימלי באלפי ₪) תקופת החזר מקסימלית (שנים) מספר חודשים גרייס מירבי (תשלומי ריבית בלבד) עמלות ביצוע ריבית
הטבות לעצמאיים ולבעלי מקצועות חופשיים בנק יהב עצמאיים ותאגידים בעלי מקצועות חופשיים 100,000 0 0 אטרקטיבית

מעוניינים בפרטים נוספים?