רשות החדשנות

תכנית HORIZON 2020 של האיחוד האירופי

שם הקרן תחום מועדף סכום מקסימלי (₪) תקרת השתתפות בהוצאות מו"פ תקופת זמן (שנים) Company Stage תמורה - אקוויטי מקסימלי תמורה - תמלוגים דרישות לשימוש בכסף
תכנית HORIZON 2020 של האיחוד האירופי 30,000 50 0

תקציר

מטרת התכנית הינה לחזק את התחרותיות של תעשיית האיחוד האירופי בתחומי פתרונות האבטחה הדיגיטלית, מתוך השאיפה להיות מובילה עולמית.

במסגרת זו, תכנית Horizon 2020 של האיחוד האירופי מעניקה לגופים ישראליים הזדמנות ליצירת שיתופי-פעולה עסקיים ומחקריים עם גופים מובילים באירופה. באמצעות תכנית זו, נפתח בפני הגופים הישראליים שער להשתלבות במחקר, פיתוח ושיווק אירופאי.

הגשת הצעה להשתתפות בקולות הקוראים של התכנית כרוכה לרוב במאמץ ביורוקראטי רב והשקעה כלכלית גדולה. לכן, גם כשהיתרונות המדעיים לחברה בטווח הארוך ברורים, הרי שההשקעה הראשונית הנדרשת מרתיעה לעתים קרובות ומונעת מהחברות הישראליות לנסות להצטרף לפרויקטים.

כחלק מהמאמצים לעזור ולעודד חברות ישראליות תעשייתיות קטנות ובינוניות לגשת לקולות הקוראים של התכנית יזמה ועדת ההיגוי את קרן התמיכה לתעשייה.

גובה המענק

לפרויקטים המוגשים לתוכנית המסגרת, תעניק קרן התמיכה סיוע בגובה של עד 40,000 ₪ בגין הוצאות רלוונטיות.

במידה ויוגשו קבלות על הוצאות הנעות בין 20,000 ₪ לבין 40,000 ₪ - ימומנו כ-75% מסכום הקבלות. חברה שהוצאותיה נמוכות מ- 20,000 ש"ח לא תהיה זכאית לקבל סיוע מקרן התמיכה.

מי זכאי?

א. חברה תעשייתית רשומה בישראל

ב. רלוונטיות טכנולוגית

ג. הפרויקט שבכוונת הפונה להגיש הנו במימון ישיר וכולל של תכנית Horizon 2020  ודורש הקמת מאגד (קונסורציום).

ד. על החברה התעשייתית לעמוד באחד משלושת התנאים הבאים:

  1. חברה שקיבלה אישור למענק באחת מתכניות המדען הראשי במהלך חמש השנים האחרונות.
  2. חברה אשר קיבלה מהמדען הראשי אחד מהדברים הבאים: א. המלצה לרשות המיסים לניכוי השקעות מו"פ במס הכנסה. ב. סיווג המדען הראשי את החברה כעתירת מו"פ. ג. המלצה לרשות המיסים להפחתת מחזור בסיס בהתאם לתקנות "החוק לעידוד השקעות הון" ה. המלצה לרשות המיסים ביחס לאישור ידע שפותח בישראל וכשיר לשאת תכנית מו"פ.
  3. ביצוע פעילות מחקר תעשייתית.

ה.  חברה קטנה או בינונית המעסיקה עד 250 עובדים, אינה מוחזקת ביותר מ-49% ע"י חברה אחרת. כמו כן, על המחזור השנתי שלה לא להיות גבוה מ-270 מיליון ₪.

ראוי לציין, כי חברה אשר קיבלה בעבר מימון באמצעות תכנית זו, לא תהיה זכאית לקבלו פעם נוספת.

מעוניינים בפרטים נוספים?