רשות החדשנות

שיתוף פעולה במו"פ עם תאגידים רב-לאומיים

שם הקרן תחום מועדף סכום מקסימלי (₪) תקרת השתתפות בהוצאות מו"פ תקופת זמן (שנים) Company Stage תמורה - אקוויטי מקסימלי תמורה - תמלוגים דרישות לשימוש בכסף
שיתוף פעולה במו"פ עם תאגידים רב-לאומיים 50% 50 0 R&D

תקציר

רשות החדשנות שואפת לקשר בי לחברות ישראליות קטנות לבין תאגידים רב-לאומיים למטרת שיתופי פעולה אסטרטגיים בתחומי הטכנולוגיה והשיווק.

במסגרת מסלול זה יינתן מענק הנע בין 20 לבין 50 אחוזים מתקציב הפיתוח שיאושר ע"י ועדת המחקר של רשות החדשות. כמו כן, במידת הצורך יינתנו ע"י התאגיד הרב לאומי שירותי ייעוץ, שירותים אחרים ומשאבים.

מי זכאי?

חברות טכנולוגיה ישראליות בדגש אל חברות הזנק.

מעוניינים בפרטים נוספים?