רשות החדשנות

קרן KORIL – ישראל-קוריאה

שם הקרן תחום מועדף סכום מקסימלי (₪) תקרת השתתפות בהוצאות מו"פ תקופת זמן (שנים) Company Stage תמורה - אקוויטי מקסימלי תמורה - תמלוגים דרישות לשימוש בכסף
קרן KORIL - ישראל-קוריאה תעשייתי 1,000,000 50 0

תקציר

מטרת הקרן היא קידום שיתופי פעולה בתחום המחקר והפיתוח התעשייתי בין חברות קוריאניות לבין חברות ישראליות.

מענקי הקרן כפופים לפירעון של עד 100% מסכום המימון הכולל אשר מבוצעים בד"כ בשיעור החזר של 2.5% מהמכירות ברוטו.

מי זכאי?

חברות ישראליות וקוריאניות בתחומי המחקר והפיתוח התעשייתיים

מעוניינים בפרטים נוספים?