רשות החדשנות

קרן בירד ישראל-ארה"ב

שם הקרן תחום מועדף סכום מקסימלי (₪) תקרת השתתפות בהוצאות מו"פ תקופת זמן (שנים) Company Stage תמורה - אקוויטי מקסימלי תמורה - תמלוגים דרישות לשימוש בכסף
קרן בירד ישראל-ארה"ב 50% 0 0

תקציר

"קרן בירד" היא קרן דו-לאומית הפועלת לעידוד שיתופי פעולה בין ישראל לבין ארה"ב המיועדים לפיתוח מוצר משותף.

הקרן תומכת בפרויקטים מבלי לקבל תמורה או אחוזים כלשהם מהחברות השותפות או מהפרויקט עצמו, ותמיכתה עשויה להגיע עד ל-50% מתקציב הפרויקט (החל משלב המחקר והפיתוח ועד לשלבי המכירה הראשוניים).

מי זכאי?

עסקים בתחומי האלקטרוניקה, אלקטרו-אופטיקה, חקלאות, תקשורת, אנרגיה מתחדשת ועוד.

מעוניינים בפרטים נוספים?