רשות החדשנות

קרן תנופה

שם הקרן תחום מועדף סכום מקסימלי (₪) תקרת השתתפות בהוצאות מו"פ תקופת זמן (שנים) Company Stage תמורה - אקוויטי מקסימלי תמורה - תמלוגים דרישות לשימוש בכסף
קרן תנופה טכנולוגיה 200,000 85 0 5%

תקציר

מטרת הקרן היא סיוע בהוכחת היתכנות טכנולוגית וישימות עסקית של המיזם.

המענקים שיינתנו במסגרת הקרן ישמשו לבניית אב-טיפוס, הגנה על קניין רוחני ופיתוח עסקי ראשוני.

במסגרת הקרן ניתן לקבל מענק של עד 85% מהתקציב המאושר (סכום מקסימלי של 200,000 שקלים לתקופה של עד שנתיים).

מי זכאי?

יזמים פרטיים או קבוצת יזמים הנמצאים בראשית דרכם ומעוניינים לקדם רעיון טכנולוגי לשלב המחקר והפיתוח.

לצורך ביצוע המיזם על היזם או קבוצת היזמים להקים חברה רשומה בישראל. כמו כן, היקף המימון המקסימלי שהחברה גייסה מיום הקמתה יהיה 400,000 ₪ (מעבר לכך לא יינתן מענק), ועליה להיות בבעלות משותפת של אנשים פרטיים ומוסד אקדמי/מחקרי/רפואי בישראל.

מעוניינים בפרטים נוספים?