רשות החדשנות

קרן המו"פ לתמיכה במחקר ופיתוח תחרותיים

שם הקרן תחום מועדף סכום מקסימלי (₪) תקרת השתתפות בהוצאות מו"פ תקופת זמן (שנים) Company Stage תמורה - אקוויטי מקסימלי תמורה - תמלוגים דרישות לשימוש בכסף
קרן המו"פ לתמיכה במחקר ופיתוח תחרותיים ביוטכנולוגיה 50 0 הכל החברה מחוייבת לתשלומי החזר רק אם היזם מגיע לשלב המסחור

תקציר

מטרות הקרן הן יצירת מקומות עבודה בתעשייה המדעית והטכנולוגית, יצירת תשואה עודפת למשק הישראלי, פיתוח תעשיה עתירת-ידע ושיפור מאזן התשלומים של המדינה באמצעות ייצוא.

מעוניינים בפרטים נוספים?