רשות החדשנות

עידוד מו"פ בתחום טכנולוגיית החלל

שם הקרן תחום מועדף סכום מקסימלי (₪) תקרת השתתפות בהוצאות מו"פ תקופת זמן (שנים) Company Stage תמורה - אקוויטי מקסימלי תמורה - תמלוגים דרישות לשימוש בכסף
עידוד מו"פ בתחום טכנולוגיית החלל טכנולוגיית חלל ולוויינים 85% 0 0

תקציר

רשות החדשנות, בשיתוף עם משרד המדע והטכנולוגיה, מפעילה תכנית ייעודית שמטרתה לקדם את המחקר והפיתוח בתחום טכנולוגיית החלל ולמצוא פתרונות טכנולוגיים חדשניים ולפתח מוצרים מתקדמים. באמצעות תמיכה זו, שואפת רשות החדשנות לחזק את הידע ואת יכולות הפיתוח של תעשיית החלל בישראל.

שיעורי המענק הם 50% מהתקציב המאושר עבור חברה גדולה. עבור חברה קטנה יינתן תקציב של 60% עבור מוצרים שאינם מיועדים לפעולה בחלל ו-85% למוצרים המיועדים לפעולה בחלל.

במידה ומגיש הבקשה קיבל/מקבל סיוע מהממשלה או מרשות החדשנות בתחומים אלו, הוא לא יהיה זכאי למענק. כמו כן, בעל חשבון מוגבל או/ו אדם הנמצא בתהליך כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פירוק  וכדומה, בעל חובות בלתי מוסדרים לרשות החדשנות – לא יהיה זכאי למענק זה.

מקבל המענק יחויב בתשלום תמלוגים לרשות החדשנות.

מעוניינים בפרטים נוספים?