רשות החדשנות

מגנ"ט – תכנית קמי"ן לקידום מחקר יישומי באקדמיה

שם הקרן תחום מועדף סכום מקסימלי (₪) תקרת השתתפות בהוצאות מו"פ תקופת זמן (שנים) Company Stage תמורה - אקוויטי מקסימלי תמורה - תמלוגים דרישות לשימוש בכסף
מגנ"ט - תכנית קמי"ן לקידום מחקר יישומי באקדמיה 90% 0 2

תקציר

תכנית קמ"ין נועדה לעודד מחקר יישומי באקדמיה ומיועדת למחקרים הנמצאים לפני שלב הבשלות לכניסת גורמים עסקיים.

אופן המימון יהיה מענק של רשות החדשנות ומענק משלים של מוסד המחקר בו נמצאות המעבדות.

למוסד המחקר תינתן אופציה לשכור מומחים לסיוע בהכוונת המחקר למימוש תעשייתי.

גובה המענק ינוע בין 85% לבין 95% מתקציב המחקר המאושר ולתקופה של יד 24 חודשים.

 

 

מעוניינים בפרטים נוספים?