רשות החדשנות

מגנ"ט – תכנית מגנטון

שם הקרן תחום מועדף סכום מקסימלי (₪) תקרת השתתפות בהוצאות מו"פ תקופת זמן (שנים) Company Stage תמורה - אקוויטי מקסימלי תמורה - תמלוגים דרישות לשימוש בכסף
מגנ"ט - תכנית מגנטון 66% מהתקציב המאושר 0 2

תקציר

מטרת התכנית הינה העברת טכנולוגיות מהאקדמיה לתעשייה כדי לממש את הפוטנציאל הכלכלי הטמון במחקר ועושה זאת ע"י שיתוף פעולה בין קבוצות מחקר לבין חברות תעשייתיות.

שיעור המענק הוא עד 66% מהתקציב שיאושר למחקר ופיתוח ולתקופה של עד 24 חודשים. 

מעוניינים בפרטים נוספים?