רשות החדשנות

מגנ"ט – מסלול נופר

שם הקרן תחום מועדף סכום מקסימלי (₪) תקרת השתתפות בהוצאות מו"פ תקופת זמן (שנים) Company Stage תמורה - אקוויטי מקסימלי תמורה - תמלוגים דרישות לשימוש בכסף
מגנ"ט - מסלול נופר 90% 0 0

תקציר

המחקר היישומי נמצא בשלב הביניים שבין האקדמיה לבין התעשייה: מצד אחד הוא אינו מחקר בסיסי ולכן לא נתמך ע"י האוניברסיטאות, ומצד שני אינו בשל כדי להיתמך ע"י התעשייה.

מטרת מסלול "נופר" היא גישור בין המחקר האקדמי לבין המחקר התעשייתי באמצעות תמיכה במחקר יישומי במטרה להגיע למימוש תעשייתי וכלכלי.

תנאים וכללים:

מחקר במסלול נופר זכאי למענק של עד 90% מהתקציב המאושר.

זכויות הידע במלואן שייכות למוסד המחקר.

כל פרויקט במסלול זה יונחה מקצועית ע"י חברה תעשייתית שתשתתף במימון של 10% מעלותו.

בסיום המחקר לחברה התעשייתית תהיה זכות ראשונים לניהול מו"מ עם מוסד המחקר.

התכנית מוגבלת לתחומי הביוטכנולוגיה והננוטכנולוגיה ולשנת מחקר אחת.

מעוניינים בפרטים נוספים?