רשות החדשנות

מסלול הקמת מרכזי מו"פ של חברות ישראליות גדולות בפריפריה

שם הקרן תחום מועדף סכום מקסימלי (₪) תקרת השתתפות בהוצאות מו"פ תקופת זמן (שנים) Company Stage תמורה - אקוויטי מקסימלי תמורה - תמלוגים דרישות לשימוש בכסף
מסלול הקמת מרכזי מו"פ של חברות ישראליות גדולות בפריפריה 75% 0 0

תקציר

מסלול זה מעודד חברות גדולות להקים מרכזי מו"פ בפריפריה בשאיפה לצמצום הפערים בין הפריפריה לבין המרכז. לחברות אלו יוצעו תמיכה תקציבית והטבות נוספות.

תנאים:

על החברות להתחייב על כך שלמעלה מ-50% מהיקף הייצור שלהם ייעשה בישראל ועל כך ששיעור המשרות של העובדים המתגוררים בפריפריה לא יפחת מ-40% בשנה הראשונה, ובשנה השנייה והשלישית יעלה ל-50% ול-60% בהתאמה. כמו כן, קבלנות המשנה המבוצעות מחוץ לפריפריה לא תעלה על 40% מהיקף התכנית.

ההיקף המצטבר של התכניות המאושרות בשנת כספים לא יפחת מ-10 מיליון ₪. ההיקף המצטבר של סך כל התכניות המאושרות בכל שנות הכספים לא יפחת מ-60 מיליון ₪.

 

 

קריטריונים:

  • רמת חדשנות גבוהה
  • רמת סיכון גבוהה
  • יכולת פיתוח
  • יכולת ניהול פרויקט
  • תרומה לכלכלה הישראלית

 

מי זכאי?

חברות ישראליות גדולות הרוצות להקים מרכז פיתוח בפריפריה ("חברה גדולה" – חברה שמחזור המכירות הכולל שלה בישראל בשנה שקדמה להגשת הבקשה עלה על 100 מיליון דולר).

מעוניינים בפרטים נוספים?