Emblem of Israel

הלוואות בערבות המדינה

במטרה לשפר את מצב הכלכלה  בישראל משתמשת הממשלה במגוון כלים. אחד הכלים המרכזיים והמשמעותיים הוא העומדים לרשותה הוא מתן ערבות על הלוואה, באמצעותה יוכל העסק לגייס אשראי אטרקטיבי ולהתבסס כלכלית.

"הקרן לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה" הוקמה במיוחד למטרה זו, ובשנים האחרונות מסייעת ליותר ויותר יזמים, עסקים קטנים ועסקים בינוניים לגייס הלוואות אטרקטיביות בדרך אל הגשמת מטרותיהם העסקיות.

שם מקור ההלוואה סכום הלוואות מקסימלי אופי העסק
הקרן להלוואות בערבות המדינה משרד הכלכלה והתעשייה ₪500,000 עסק קטן
הקרן להלוואות בערבות המדינה בנק מרכנתיל ₪8,000,000 עסק בינוני
הקרן להלוואות בערבות המדינה בנק מזרחי טפחות ₪8,000,000 עסק בינוני
הקרן להלוואות בערבות המדינה בנק לאומי ₪8,000,000 עסק בינוני
הקרן להלוואות בערבות המדינה בנק אוצר החייל ₪8,000,000 עסק בינוני
הקרן להלוואות בערבות המדינה משרד הכלכלה והתעשייה ₪8,000,000 עסק בינוני
הקרן להלוואות בערבות המדינה לחקלאים הקרן להלוואות בערבות המדינה ₪500,000 עסק חקלאי מוטה ייצוא
הקרן להלוואות בערבות המדינה בנק מרכנתיל ₪500,000 עסק קטן
הקרן להלוואות בערבות המדינה בנק לאומי ₪500,000 עסק קטן
הקרן להלוואות בערבות המדינה בנק מזרחי טפחות ₪500,000 עסק קטן

ליצירת קשר

מעוניינים בפרטים נוספים?
מנוע ההלוואות

מנוע ההלוואות